elster

فهرست مطالب

نام Elster بیش از ۱۷۰ سال است که با دستگاه های اندازه گیری و تنظیم گاز  با کیفیت بالا و نوآورانه همراه بوده است. امروزه Elster سیستم‌های اندازه‌گیری انرژی، فلومتر‌های اولتراسونیک، توربینی، روتامتری و دیافراگمی و همچنین تنظیم‌کننده‌های فشار گاز را برای فشارهای کم، متوسط و بالا تولید می‌کند.

ایستگاه فلو کامپیوتر، تنظیم کننده‌های حجم، سیستم‌های نوآورانه خواندن و ارزیابی داده‌ها و همچنین دستگاه‌های خودکار خواندن اطلاعات از راه دور در محدوده محصولات الکترونیکی هستند. علاوه بر این، ایستگاه‌های تنظیم و اندازه‌گیری گاز در هر اندازه یا سکوهای آزمایشی برای کالیبراسیون کنتورهای گاز انتقال نگهدار، طیف محصولات متمرکز بر گاز را تکمیل می‌کنند. علاوه بر این، ایستگاه‌های تنظیم و اندازه‌گیری گاز در هر اندازه یا تجهیزات تست برای کالیبراسیون فلومترهای گاز Custody Transfer، طیف محصولات متمرکز بر گاز را تکمیل می‌کنند.

Elster برای تنظیم، اندازه‌گیری فلو، جمع‌آوری داده، انتقال داده یا ارزیابی ، راه‌حل‌هایی را برای هر برنامه کاربردی که مطابق با نیازهای خاص هر مشتری شخصی سازی شده است، به عنوان اجزای جداگانه یا سیستم‌های کامل ارائه می‌دهد. محدوده محصولات اندازه گیری و تنظیم، دستگاه های اندازه گیری میزان مصرف را در بر می گیرد که می توانند هم برای موارد Custody Transfer و هم غیرآن و همچنین تنظیم کننده های گاز مرسوم برای فشارهای کم، متوسط و بالا استفاده شوند. در زمینه اندازه گیری گاز، Elster همچنین تنظیم کننده های حجم و فلوکامپیوترها را توسعه داده است.

این تجهیزات تنظیم کننده های حجم دما برای مشتریان تجاری گرفته تا فلوکامپیوتر ها  برای ایستگاه ها توزیع و حمل و نقل گاز را شامل می شود.

خرید جهیزات شرکت elster

دیگر برندها