Hamilton

فهرست مطالب

سنسورهای Polilyte Plus در برابر کاربردهای مختلف شیمیایی و صنایع پتروشیمی طراحی شده است.

این سنسورها همچنین برای پروسه های آب، فاضلاب و بسیاری از کاربردهای دیگر مناسب می باشند.

به دلیل وجود ۲ حفره دیافراگم شما هرگز مشکلات  تزریق مایع و خرابی ناشی از آن وجود ندارد.

سنسورهای  Polilyte Plus   دقت اندازه گیری بسیار خوبی را در پروسه های به شدت قلیایی همانند نمونه های رسانای کم دارا می باشد.

همچنین وجود کارتریج Everef-L طول عمر طولانی تجهیز را تضمین می کند.

خرید تجهیزات شرکت Hamilton

دیگر برندها