تهران – سهروردی شمالی  تلفن:02188888888 info@amitiscompany.com

team1

امید بهستانی

پیشگو

ایده محکوم کردن لذت بخشیدن به درد متولد شده کامل خواهد شد.

team2

پاول دروف

کاوش گر

کاوشگر بزرگ حقیقت، سازنده شادی انسان است.

team3

توماس ادیسون

طراح

لذت بردن از عواقب مواجه شدن با عواقب بسیار است.

team4

ریچارت تامسون

مدیر

مردی که از کار لذت می برد که عواقب آزار دهنده ای دارد.

team4

سعید پورمهدی

Manager

مردی که از لذت لذت می برد که عواقب آزار دهنده ای دارد.

team1

بهار آزادی

رئيس جمهور

ایده محکوم کردن لذت بخشیدن به درد متولد شده کامل خواهد شد.

team2

سینا سرلک

موسس

کاوشگر بزرگ حقیقت، سازنده شادی انسان است.

team5

شادی عظیمی

حسابدار

ایده محکوم کردن لذت بخشیدن به درد متولد شده کامل خواهد شد.