کاربرد ابزاردقیق در صنایع غذایی

فهرست مطالب

تامین پكیج كامل ابزاردقیق برای كلیه پروسه‎ های صنایع غذایی و دارویی از قبیل :

– دریافت و فرآوری شیر و سایر فرآورده‎های لبنی
– انواع نوشیدنی‎ ها
– فرآورده ‎های روغنی
–  كارخانه‎ های روغن‎كشی، قندوشكر و صنایع وابسته به آن،
– پروسه‎ های داروئی، الكل و سرم‎سازی

– راه‎حل های بهینه Optimal Solution جهت كنترل مواد اولیه ورودی كارخانه

– اندازه‎گیری و كنترل دبی جرمی و حجمی كلیه سیالات، با خواص و ویژگیهای متفاوت Mass and Volume Flowmeter

– اندازه‎گیری و كنترل ارتفاع و حجم در مخازن مواد اولیه محصولات ( آرد و غلات، خوراك دام، شیر و روغن و … )

– كنترل فشار و دما در مخازن دی‎اكسید كربن، راكتورهای بچ و مخازن همزن‎دار

– اندازه‎گیری pH و كانداكتیویته Conductivity  در پروسه ‎های CIP

– اندازه‎گیری دانسیته Density ، ویسكوزیته Viscosity و عدد بریكس Brix در پروسه ‎های مختلف

– ثبت نگهداری تمامی شاخص‎های اندازه‎گیری شده توسط تجهیزات ابزاردقیق

– اندازه‎گیری فشار خلاء در پروسه‎ های Vacuum

–  انتخاب تجهیزات بر اساس خورندگی سیالات و سایر خواص تعیین كننده آن توسط نرم‎افزارهای مناسب

– ارائه تجهیزات با قابلیت عملكرد طولانی حتی در محیط‎ های با گرد و خاك زیاد و محیط های انفجاری   Explosion Proof  نظیر الكل‎سازی