کاربرد ابزار دقیق در صنایع نفت و گاز

فهرست مطالب

– مشاوره و تامین انواع تجهیزات اندازه‎گیری ( ابزار دقیق ) در صنایع نفت و گاز  شامل فشارسنج ‎ها Pressure Gauge and Transmitter  ، دبی‎ سنج‎ ها Flow meter  ، دماسنج‎ ها Temperature Gauge and Transmitter و سطح‎ سنج مخازن Level Gauge and Transmitter

– طراحی و پیاده‎ سازی و آموزش انواع سیستم های اندازه‎گیری دقیق  ورودی و خروجی مواد و فرآورده‎ های نفتی (Metering)

– طراحی و پیاده‎ سازی سیستم جبران سازی دما و فشار بر روی سیالات مختلف و محاسبه دبی دقیق جرمی (Flow compensation)

– مشاوره و نصب تجهیزات نمایش دقیق سطح مخازن ذخیره نفت خام و فرآورده های نفتی

–  اندازه‎گیری سطح مخازن گاز مایع (LPG)

– اندازه‎گیری و خطی‎ سازی سطح مخازن استوانه ‎ای شكل

–  اندازه گیری سطح مخازن نمك زدایی

– خرید انواع تجهیزات اندازه گیری و كنترل دمای داخل كوره‎ های تبخیر سیالات

– كنترل سطح مایع در دیگ‎ های بخار با ظرفیت‎ های متفاوت

– اندازه‎گیری دمای داخل ستون كركینگ Cracking

–  تجیهزات اندازه‎گیری PH در واحدهای ورودی آب به پالایشگاه ‎ها (water intake)

– اندازه‎گیری دما در مخازن دارای تجهیزات حرارتی

– جمع‎آوری اطلاعات از كاركرد كارخانه و كنترل موجودی‎ ها (Asset Management)

– ثبت اطلاعات كاركرد تجهیزات از طریق اتصال به شبكه كنترلی ( FDT/DTM)

– اندازه‎گیری دقیق چگالی بر روی خطوط انتقال فرآورده‎ های نفت و گاز

– طراحی و نصب سیستم كنترل تحت پروتكل‎ های دیجیتال Foundation Fieldbus ، Profibus

– كنترل پساب و متغییرهای كیفی فاضلاب در خروجی پالایشگاه‎ ها نظیر PH ، Conductivity ، Turbidity

– محاسبه دقیق لجن باقی مانده در كف مخازن ذخیره

– ارائه و پیاده سازی راه حل جامع كنترل موجودی در پمپ بنزین‎ها

– اندازه گیری میزان دقیق گاز تحویل شده در جایگاه‎ های CNG

– نصب سیستم اندازه گیری و کنترل واحدهای Blending در كارخانجات تولید روغن‎ های مختلف با مشخصات متنوع

– نصب و راه اندازی انواع سیستم های نوین مانیتورینگ در كارخانجات تولید فرآورده ‎های نفتی