کاربرد ابزار دقیق در صنایع نیروگاهی

فهرست مطالب

– مشاوره در اننخاب و تامین انواع تجهیزات اندازه گیری فلوی جرمی مازوت یا گازوئیل Gasoline ورودی به بویلر با استفاده از فلومتر های Coriolis 

– انواع تجیهزات اندازه گیری سطح مخازن سوخت به روش رادار Radar با برندهای معتبر

– اندازه گیری سطح آب كندانس در كندانسور اصلی به روشGuided Radar

–  اندازه گیری دبی حجمی با استفاده از فلومتر های ویژه بر روی خطوط گاز ورودی به نیروگاه

– اندازه گیری سطح آب در پیش گرم كن های فشار كم و زیاد و نیز بویلر درام به روشGuide Radar

– مشاوره و تامین انواع تجیهزات ابزار دقیق برای سیستم كولینگ اصلی آب نیروگاه

– تامین پكیج كامل ابزار دقیق برای سیستم تصفیه خانه نیروگاه

– اندازه گیری فلوی عبوری در خطوط Unloading و جبران سازی حرارتی

– اندازه گیری سطح آب ذخیره شده در مخازن نیروگاه به روش Ultrasonic

– تامین سوئیچینگ لازم در سطوح LL , L , HH , H  مخازن ذخیره سوخت و آب با استفاده از روش vibration level switch

– فلومترهای ویژه اندازه گیری دبی بخار