کاربرد ابزاردقیق صنایع لاستیک

فهرست مطالب


– تجهیزات اندازه گیری و كنترل سطح مخازن ذخیره و مخازن مواد اولیه با استفاده از سطح‎سنج‎ های راداریRadar Level Transmitter  و آلتراسونیك Ultrasonic  (مخازن رزین – حلال‎های شیمیایی – انواع مواد آلی – سیالات هیدرولیك – تركیبات گوگردی – مواد پودری – گرانول‎ها – باریت – دوده)

– تجهیزات اندازه‎گیری دبی (Flowmeter) در حلال‎های آلی ، انواع روغنها ، آب خام و بخار در واحد utilityو تصفیه خانه فاضلاب

– اندازه‎گیری دما Temperature Transmitter در كلیه مراحل ساخت لاستیك بوسیله دماسنج‎های دقیقTC/RTD  از رنج-۲۰۰~۱۶۰۰°c

– ثبت و نمونه برداری (Register and sampling)  از كمیتهای فشار ، دما ، دبی و … بوسیله ركوردها

– آنالیز و اندازه‎گیری PH ،كلر (chlorine) ،اكسیژن (Oxygen) ، كدورت (turbidity) ،هدایت الكتریكی (EC)

– اندازه گیری فشار در دو حالت نسبی و مطلق-۱….۷۰۰ bar و اختلاف فشار (Differential Pressure)