کاربرد ابزاردقیق در صنایع چوب و کاغذ

فهرست مطالب

– اندازه گیری ارتفاع در قسمتهای مختلف پروسه (stock pile, chip bins, bark silos) به روش آولتراسونیك Ultrasonic  ، رادار Radar 

– اندازه گیری دما در grinder

– اندازه گیری فلوی عبوری توسط فلومترهای الكترومگنتیكElectro magnetic  و جرمی مقاوم در برابر خوردگی و دارای قابلیت كاركرد در دماهای بالا

– اندازه گیری فشار در سیالات خورنده با استفاده از سنسورهای سرامیكی

– اندازه گیری دبی پخار توسط فلومتر vortex به همراه جبران سازی دما و فشار

– ارائه پكیج كامل PH ، از حالت معمولی تا حالت كاملا اتوماتیك به همراه شستشو و كالیبراسیون به طور خودكار

– ارائه تجهیزات كدورت سنج Turbidity  ، اندازه گیری اكسیژن، BOD و COD